Monday, May 11, 2015

Pada akhirnya hati akan memilih, ke mana ia akan jatuh.